Πιστοποιήσεις

Όλα τα καλλυντικά προϊόντα της εταιρίας μας πληρούν τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής ένωσης και είναι γνωστοποιημένα στο ευρωπαϊκό σύστημα Γνωστοποίησης Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) που δημιουργήθηκε για την εφαρμογή κανονισμού (ΕΚ) 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα ενώ τα εργοστάσια παραγωγής είναι πιστοποιημένα από τον διεθνή οργανισμό Intertek και διαθέτουν ISO 9001, 14000 και GMPC.